Կարգ և պայմաններ

Դառնալով Turinfo.am -ի օգտատեր` Դուք ընդունում եք այս օգտագործման կանոնները և պայմանները:

Հայտարարությունը տեղադրելիս` Դուք կրում եք պարունակության ամբողջ պատասխանատվությունը:

Turinfo.am-ը իրավունք է վերապահում հեռացնել կայքի բովանդակությանը չհամապատասխանող հայտարարությունները:

Կողմերի իրավունքներն ու պարտականութունները

Օգտվելով Turinfo.am-ի ծառայություններից` Դուք հաստատում եք այն, որ կրում եք բացառիկ  պատասխանատվություն Ձեր կողմից տեղադրված հայտարարության բովանդակության համար, ունեք բոլոր անհրաժեշտ իրավունքներն ու թույլտվությունները տվյալ տեղեկությունը տեղադրելու համար` ներառյալ ապրանքանշանները, կոմերցիոն գաղտնիքներ, ինչպես նաև թույլատվություն բոլոր այն մարդկանց կողմից, որոնք նշվում են հայտարարության տեքստում:

Արգելվում է տեղադրել տեղադրել հայտարարություն այլ մարդկանց անունից,այլապես անհրաժեշտության  դեպքում Turinfo.am-ը իրեն իրավունք է վերապահում տրամադրել ձեր տվյալները։

Դուք պարտավորվո՛ւմ եք`

1.     Պահպանել կայքում սահմանված կանոնները

2.     Չ՛խափանել կայքի աշխատանքը

3.     Չ՛տեղադրել նյութեր,որոնք բացասական կանդրադառնան կայքի հեղինակության վրա

4.     Չ՛օգտագործել ծրագրեր,որոնք կարող են վնաս հասցնել կայքի օգտատերերին

Turinfo.am-ը պարտավորվում է իր հնարավորությունների չափով պաշտպանել օգտատերերի անձնական տվյալները,նաև ջանք չխնայել,որպեսզի կայքի բոլոր ծառայություններ աշխատեն աթերի և անխափան:

Turinfo.am-ը կարող է ցանկացած ժամանակ փոփոխել հայտարարությունների և ծառայությունների որոշ պարամետրեր,որի համար պատասխանատվություն չի կրում։

Ոչ պատշաճ հայտարարություններ տեղադրելու դեպքում՛ Օգտատերը կ՛զգուշացվի կանոնների խախտման մասին 2 անգամ,որից հետո, կանոնները չպահպանելու դեպքում, Turinfo.am-ը  իրեն իրավունք է վերապահում հեռացնել այդ հայտարարությունները,նաև արգելափակել Օգտատիրոջ մուտքը։

Օգտատերը իրավունք ունի կայքի աշխատանքի հետ կապված իր դժգոհությունները հղի հետադարձ կապի միջոցով: Բողոքները կդիտարկվեն դիմումը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կայքով օգտվելու պայմանում Դուք համաձայն եք`

- Չ՛խախտել հայտարարությունների հրապարակման կանոնները

- Չ՛հրապարակել և չ՛փոխանցել որևէ ապօրինի, սպառնացող, վիրավորական, վարկաբեկող կամ ոչ պատշաճ տեղեկություններ կամ նյութեր, որոնք խախտում են մարդու իրավունքները, խթանում են քրեական վարք կամ հանրային անկարգություններ:

- Չ՛հրապարակել և և չ՛փոխանցել նյութեր, որոնք պարունակում են այլ անձի իրավունքները խախտող տարրեր, խախտում են հեղինակային իրավունքը, ապրանքանշանի իրավունքը կամ այլ սեփականության իրավունքը: Արգելվում է նաև առանց օրինական տիրոջ նախնական համաձայնության որևէ նյութեր վերցնելը:

Չ՛հրապարակել առաջարկներ, որոնք պարունակում են անօրինական տեղեկություններ գործունեության, ծառայության կամ ապրանքի մասին: 

Չ՛հրատարակել և չ՛փոխանցել որևէ վիրուս կամ այլ դեստրուկտիվ էլեմենտ պարունակող նյութեր:

Պատասխանատվության սահմանափակում

Օգտվելով Turinfo.am-ի ծառայություններից` դուք հաստատում եք ձեր համաձայնությունը առ այն, որ օգտվում եք կայքից և դրա ծառայություններից ըստ ձեր կամքի և պատասխանատվության։

Գրանցվում եք ու վերցնում ձեր վրա բոլոր ռիսկերը, որոնք կախված են տեղադրված հայտարարությունների օգտագործման համար:

Turinfo.am -ը ոչ մի պատասխանատվություն չի՛ կրում կայքում տեղադրված հայտարարությունների բովանդակության համար, ցանկացած կորուստի և վնասի համար, որոնք առաջացան կայքում տեղադրված  հայտարարությունները օգտագործելու հետևանքով:

Turinfo.am -ը չի՛ կարող վերահսկել օգտատերերի կողմից տեղադրվող հայտարարությունների ճշգրտությունը և պատասխանատվություն չի՛ կրում գործարքների հետևանքով կորուսների համար:

Turinfo.am կայքը չի հանդիսանում կողմերի միջև գործարքների կազմակերպիչ կամ գործարքի մի կողմ:

Turinfo.am-ը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված հայտարարությունների ճշտգրտության,և դրանցից առաջացաց վեճերի համար։

Կայքը կարող է ունենալ տեխնիկական փոքր թերություններ և տառասխալներ,որոնք կուղղվեն ժամանակի ընթացքում։

Կայքը պարունակում է արտաքին հղումներ,որոնց պարունակության համար Turinfo.am-ը պատասխանատվություն չի կրում։

Մենք չ՛ենք երաշխավորում կայքի անխափան աշխատանք,սակայն ջանք չ՛ենք խնայում դարձնել այն գերազանց։

ժամկետը

Այս օգտագործման համաձայնագիրը ուժի մեջ են մտնում օգտատիրոջ` Turinfo.am-ում գրանցվելու կամ որևէ ծառայությունից օգտվելու պահից և գործում է անժամկետ։